Thuật Đọc Tâm

[Thuật Đọc Tâm] – Ebook

vmgj3op

Thuật Đọc Tâm – 读心术

Tác giả : Thanh Nhàn Nha Đầu

Thể loại : Hiện đại, Nhẹ nhàng, Nam chính tàn tật, Song C, HE

Couple : Thẩm Dịch – Tô Đường

Độ dài : 65 Chương – 4 Ngoại Truyện

Raw : ChauTuyetNhi@facebook.com

Convertor : Củ Lạc@tangthuvien.com

Biên Tập : Phương – Ốc

Chỉnh sửa : MaiKa – Queenie – Mốc

Poster & Quotes : Ốc

Ebook : [Nguyên Phương]

*****

Continue reading “[Thuật Đọc Tâm] – Ebook”

Advertisements