Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 07/01/2018

1. Kế hoạch sắp tới

[Bác Sĩ Có Độc] : Tuần 1 chương vào chủ nhật

[Người Em Yêu] : Đăng khi được nửa truyện Bác Sĩ Có Độc

[Nương Tử Là Pháp Y] : Tuần 1-2 chương vào thứ 7 và chủ nhật.

2. Tiến độ truyện 

[Phùng Thanh] : Đã hoàn , Dừng share pass từ ngày 30/10/2017

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đã xong vụ án 2 ; 50/128.  – Chưa có dự định set Pass

[Thuật Đọc Tâm] : Đã edit xong 65/65  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit đến 23/81 – Chưa có dự định set Pass

[Người Em Yêu] : Đã edit đến 2/72 – Chưa có dự định set Pass

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 07/01/2018”

Advertisements