Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 01/06/2018

1. Kế hoạch sắp tới

[Bác Sĩ Có Độc] : Tuần 1 chương vào chủ nhật

[Người Em Yêu] : Đăng khi được khoảng 60 Chương Bác Sĩ Có Độc

[Nương Tử Là Pháp Y] : Tuần 1-2 chương vào thứ 7 và chủ nhật.

 

2. Tiến độ truyện 

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đã xong vụ án 3 ; 71/128.  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit đến 45/81 – Set Pass từ chương 35

[Người Em Yêu] : Đã edit đến 2/72 – Chưa có dự định set Pass

[Tiệm vằn thắn số 444] : Hệ thống, hiện đại, huyễn huyễn, HE – Lên sóng khi hoàn Bác sĩ 

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 01/06/2018”

Advertisements