Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 19/08/2018

1. Kế hoạch sắp tới

[Bác Sĩ Có Độc] : Tuần 1 chương vào chủ nhật, sẽ đăng đều khi gần edit hoàn ~

[Người Em Yêu] : Đăng song song cùng Bác Sĩ Có Độc, Tuần 2-3 chương

[Nương Tử Là Pháp Y] : Sau khi NEY kết thúc

– [Tiệm vằn thắn số 444] : Sau khi BSCD kết thúc

2. Tiến độ truyện 

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đã xong vụ án 3 ; 80/128.  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit đến 60/81 – Set Pass đợt 2 từ chương 65 – 70

[Người Em Yêu] : Đã edit đến 16/72 – Chưa có dự định set Pass

[Tiệm vằn thắn số 444] : Đã edit đến 16/167 – Chưa có dự định set Pass

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 19/08/2018”

Advertisements