Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 17/06/2017

1. Kế hoạch sắp tới

– Ưu tiên edit nốt 8 chương [Thuật Đọc Tâm] để hoàn truyện

– [Phùng Thanh] : edit tuần 2 chương

– Ngừng edit [Lãng Tử] : truyện này đạo 1 tác phẩm của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh nên mình không muốn làm tiếp nữa. 

– Sắp tới sẽ đến ngày mừng web mình thành lập 2 năm nên mình sẽ đào bộ khác thay cho bộ [Lãng Tử] nhé , lên sàn đúng ngày kỉ niệm web. Truyện mới của Dạ Mạn

2. Tiến độ truyện 

[Nại Hà] : Còn ngoại truyện

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đang edit vụ án thứ 2.  – Chưa có dự định set Pass

[Thuật Đọc Tâm] : Đã edit xong 49/65 và đăng được 22/65  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit đến 18/85 – Chưa có dự định set Pass

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 17/06/2017”