Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 17/01/2019

1. Kế hoạch sắp tới

– [Không thèm yêu sếp] :  Tuần 1 chương ; dự kiến hoàn trong năm 2019

[Nương Tử Là Pháp Y] : Sau khi BSCD kết thúc; ưu tiên hoàn trong 6 tháng đầu 2019

– [Tiệm vằn thắn số 444] : Sau khi BSCD kết thúc ; dự kiến hoàn trong năm 2020

2. Tiến độ truyện 

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đã xong vụ án 3 ; 93/128.  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit hoàn – Set Pass từ chương 63 

[Tiệm vằn thắn số 444] : Đã edit đến 16/167 – Chưa có dự định set Pass

[Không thèm yêu sếp] : Đã edit đến 10/96 – Chưa có dự định set Pass

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 17/01/2019”

Advertisements