Tổ Cú

[Tổ Cú] – Cập Nhật 29/10/2017 (Dừng share pass PT)

1. Kế hoạch sắp tới

– Tiếp tục edit [Bác Sĩ Có Độc]

– [Phùng Thanh] : edit tuần 2 chương

– Người Em Yêu : Tiếp tục khi xong [Phùng Thanh]

– Nương Tử Là Pháp Y : Đã tuyển được 2 editor phụ nên đăng tuần 1 Chương nhé.

2. Tiến độ truyện 

[Phùng Thanh] : Đã edit xong 65/75 , Dừng share pass từ ngày 30/10/2017

[Nương Tử Là Pháp Y] : Đang edit vụ án thứ 2.  – Chưa có dự định set Pass

[Thuật Đọc Tâm] : Đã edit xong 65/65  – Chưa có dự định set Pass

[Bác Sĩ Có Độc] : Đã edit đến 20/85 – Chưa có dự định set Pass

[Người Em Yêu] : Chưa bắt đầu chờ tác giả viết xong

Continue reading “[Tổ Cú] – Cập Nhật 29/10/2017 (Dừng share pass PT)”

Advertisements
Nại Hà

[Nại Hà] – Ebook

16nmti5

Nại Hà

 Thách anh làm gì được em – (By Mốc)

Tên convert : Ngươi làm khó dễ được ta

Tác giả : Hàn Mạch Mạch

Thể loại: Thanh mai trúc mã , Hiện đại , Song C , HE

Couple : Sở Hà – An Nại – Sở Đoàn Đoàn (Đoàn mập)

Độ dài : 80 Chương (77 Chương – 3 Ngoại Truyện)

Raw : 123yq.com

Convertor : Củ Lạc@tangthuvien.com

Biên Tập : [Phương]

Chỉnh sửa/Phụ kèm : Mốc – Ốc

Poster & Cover : Ốc ~ Riley

Ebook : [Phương]

***

Continue reading “[Nại Hà] – Ebook”